İYİ PARTİLİ KOCAMAZ: “MİLLET’İN SORULARI YİNE YANITSIZ KALDI”

Muhalefet görevini yaptı ama bakanlar soru önergelerini yok saydı. Milletvekillerin elinde kalan tek denetim mekanizması olan soru önergeleri 28'inci dönemde önemini iyice yitirdi. Vatandaşların Meclis’teki temsilcisi milletvekilleri, ilgili bakanlıklara soru yöneltti. İYİ Partili Kocamaz, Soru Önergelerini ve İlgili Bakanların verdiği cevapları paylaştı. Kocamaz, Bakanların, verilen soru önergelerine alakasız cevaplarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz dedi.

İYİ Partili Kocamaz: “Millet’in soruları yine yanıtsız kaldı”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından TBMM’nin daralan denetim yetkisi, yeni dönemde de etkisini gösteriyor. Milletvekillerinin bakanlara soru sorabildiği tek yöntem olarak elde kalan yazılı soru önergeleri, 28’inci yasama döneminde henüz işletilemedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) muhalefet partilerinden milletvekilleri çeşitli alanlardan, halkın sorunlarına dair konularda çok sayıda soru önergesi veriyor. İlgili bakanlar ise önergelere çoğu zaman süresinde yanıt vermiyor, bazen hiç vermiyor, bazense verdiği cevaplar konuyla alakasız oluyor.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) verdiği Soru Önergelerini ve İlgili Bakanların verdiği cevapları paylaştı.

Milletvekili Kocamaz,”Türkiye geneli ve Mersin’in sorunları ile ilgili Bakanlıklara vermiş olduğumuz ve bir çoğu süre dolumundan sonra dönüş yapılan yazılı soru önergelerimize verilen cevapların ne derece tatmin edici olduğunu kamuoyunun takdirine sunuyorum” dedi

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR’A VERİLEN SORU ÖNERGESİ

      SORU ÖNERGEMİZ: Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan BAYRAKTAR tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.                                                                                                                                                                                    

Mersin 2 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin 11 büyük ili durumundadır. İlimiz, vergi gelirleri bakımından 81 ilimiz arasında 2021 yılında 7. sırada, 2022 yılında da 6. sırada yer almıştır. Her bakımdan ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır. Bütün bunlara rağmen kamu yatırımları konusunda Mersin ne yazık ki önemli sorunlar yaşamaktadır. Yıllardır aktarılan yetersiz kaynaklar nedeniyle, Mersin’de bazı kamu yatırımlarını ya tamamen durdurmuş ya da durma noktasına gelmiştir. Bu kapsamda, verilen sözlere rağmen bazı kamu yatırımları da zamanında hizmete açılamamıştır.

Bu bilgiler ışığında,

1-Bakanlık olarak Mersin’de toplam kaç adet kamu yatırımı projesi yürütülmektedir? Bu yatırımlar içinde tarihinde veya söz verildiği halde tamamlanamayan toplam kaç adet yatırım proje bulunmaktadır?

2-Bu kamu yatırımı projelerinin karakteristik özelliği ve ilçelere göre dağılımı, hangi şekildedir? Projelerin başlama ve bitiriliş tarihleri nedir?

3-Yeni ve eski kamu yatırımlarının her birisi için ayrı ayrı proje tutarı (Dış kredi-toplam) ne kadardır?

4-Bu kapsamda, 2022 ve 2023 yılında hangi yatırıma toplam kaç para ödenek aktarılmıştır? Projelerin yüzde kaçlık bölümü tamamlanmıştır? Yatırımların zamanında tamamlanması ve hizmete sunulması açısından aktarılan bu ödenekler yeterli midir?

5-Bakanlık olarak 2023 yılı içinde Mersin’de hizmete açmayı düşündüğünüz kamu yatırımları var mıdır? Var ise bu kamu yatırımları hangi yatırımlardır?

          VERİLEN CEVAP: Bakanlığımız ile Bakanlığımıza bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşlar tarafından Mersin ili için planlanan proje ve yatırımlar zamanında tamamlanarak hizmete alınmıştır. Bakanlığımızca planlanan proje ve yatırımlardan yapımı devam edenlerin ise öngörülen bitiş tarihlerinde tamamlanarak hizmete alınması için gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından yürütülen çeşitli proje ve yatırımlar ile söz konusu proje ve yatırımların durumlarına ilişkin bilgilere Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan yıllık Yatırım Programlarından ve Bakanlığımız bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşlarımızın internet sayfalarında yayımlanan yıllık faaliyet raporlarından erişilebilmektedir.

 

TARIM VE ORMAN BAKANI SAYIN İBRAHİM YUMAKLI’YA  VERİLEN SORU ÖNERGESİ

      SORU ÖNERGEMİZ: Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim YUMAKLI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.      

Hasat döneminde randevu vermeyerek buğday üreticilerini mağdur eden ve ürünlerini açıklanan taban fiyatın çok altında 5 TL’ye kadar tüccara satmalarına yol açan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bu kez de mısır taban fiyatlarını zamanında açıklamayarak mısır üreticilerini mağdur etmiştir. Mersinli üreticiler mısır hasadına başladı fakat ortada henüz bir fiyat yok. Bu durum karşısında mısır üreticileri maliyetlerin çok altında bir fiyata ürettikleri mısırı 4,5 TL’ye kadar tüccara satmak zorunda kalmaktadır. Bu rakam geçen yılki fiyatların bile çok altında bir fiyattır. TMO, mısır taban fiyatlarını biran önce açıklayarak, piyasada yerini almalı ve mısır üreticilerinin zararına tüccara mısır satmalarının önüne geçmelidir.

Bu bilgiler ışığında;

1.Toprak Mahsulleri Ofisi mısır taban fiyatlarını ne zaman açıklamayı planlamaktadır? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

2.Mısır hasadı başlamasına rağmen hangi gerekçelerle bugüne kadar mısır taban fiyatı açıklanmamıştır? Fiyatı kaç para olarak açıklamayı planlıyorsunuz? Taban fiyatta mısır üreticilerinin girdi masraflarını, emeğini ve alın terini koruyacak mısınız? 

3.Mısır üreticilerin Mersin’de maliyetlerin çok altında zararına tüccara mısır satışı yaptıkları doğru mudur? Doğru ise mısır üreticilerinin bu zararlarını nasıl karşılamayı planlıyorsunuz?

        VERİLEN CEVAP: Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) başta hububat ve bakliyat olmak üzere görev alanına giren ürün piyasalarını yakından takip ederek, piyasa regülasyonuna destek sağlamaktadır.

TMO alım fiyatları tüm parametreler dikkate alınarak ürünlerin bu fiyatın üzerinde işlem görmesini tesis etmek amacıyla belirlenen bir eşik fiyattır. Üreticilerimizin bu fiyatların altında ürün satmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ürün alım fiyatları, üretimin sürdürülebilirliği ve tüketiciye yansıması dikkate alınarak açıklanmaktadır. TMO’ya teslim edilen ürünlerin bedelleri, finansman planlaması ve önceden yapılan duyuru doğrultusunda 30 gün içerisinde üreticilerimize ödenmektedir.

2023 yılı mısır alım fiyatı 23.08.2023 tarihinde 6.000 TL/ton olarak açıklanmıştır.

Randevular 23.08.2023 tarihinden itibaren alınabilmekte olup alımlara TMO işyerlerinde 24.08.2023’ten itibaren, lisanslı depolar üzerinden ise yine randevulu olarak 28.08.2023’ten itibaren başlanmıştır.

Ayrıca açıklanan fiyatlara ilave olarak Bakanlığımız tarafından mısıra ton başına 30 TL fark ödemesi desteği ile dekara 86 TL mazot ve 21 TL gübre desteği verilmektedir.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU’NA VERİLEN SORU ÖNERGESİ

    SORU ÖNERGEMİZ: Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir URALOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.      

TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine bu yıl içinde yeni bir zam daha yapmıştır. Bu zam sonrası Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı yüzde 33, Ankara-Eskişehir bilet fiyatı da yüzde 65 artmıştır.  Yüksek Hızlı Tren fiyatına daha önce yılbaşında yüzde 15 ve Temmuz ayında da yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Böylece yeni zamla birlikte, 323 TL olan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı 430 TL’ye yükselmiştir.

Bu bilgiler ışığında;

1.Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına yapılan yüksek zamlar hangi gerekçelere dayanarak yapılmıştır? Maliyetler mi artmıştır? Yoksa TCDD’nin yolcu garantili zararını kapatmak amacıyla mı yapılmıştır?

2.Memura, işçiye, emekliye ve asgari ücretli kesimlere yapılmayan oranlardaki zamlar TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yapılan bu zamlar ekonomik midir? Psikolojik midir?

3.Yüksek Hızlı Treni genelde yüksek uçak biletleri nedeniyle emekliler, dar gelirliler, işçiler, memurlar ve öğrenciler kullanmaktadır. Bu yolcu kesiminin gelir düzeylerini dikkate alarak yapılan zamları geri çekmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

    VERİLEN CEVAP: Yüksek Hızlı Trenlere, hızlı, dakik ve güvenilir olması bakımından halkımızın talebi oldukça yüksektir. Doluluk oranları %90’ları aşan Yüksek Hızlı Trenler ile Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, İzmit (Kocaeli), İstanbul, Konya, Karaman, Sivas, Kırıkkale, Yozgat İllerimiz en hızlı şekilde birbirine bağlanmaktadır.

 

 

 TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT’A VERİLEN SORU ÖNERGESİ

       SORU ÖNERGEMİZ: Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı Sayın Ömer BOLAT tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.                                                                                                                                                                     

TESK akaryakıta yapılan yüksek zamların nakliye maliyetlerini artırdığını belirterek, ulaştırma sektöründe yer alan zor durumdaki esnafa ticari akaryakıt verilmesi önerisinde bulunmaktadır. Bu durum tarımla iştigal eden, üretim yapan çiftçilerimiz için de geçerlidir.

Bu bilgiler ışığında;

1.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)’in sesine kulak vererek, ulaştırma sektöründe yer alan esnafa ticari akaryakıt sağlamayı ve bu şekilde az da olsa maliyetleri düşürmeyi planlıyor musunuz? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

2.Bu konuda nakliye sektörü ve çiftçiler sizden müjdeli bir haber bekliyor. Aksi taktirde üretim yapılamaz, nakliyeciler de ürünleri taşıyamaz hale gelecektir. Bu kesim için de ticari akaryakıt sağlanması konusunda bir çalışmanız var mıdır?

     VERİLEN CEVAP :  T.C. TİCARET BAKANLIĞI Mersin Milletvekili Savın Burhanettin KOCAMAZ'a Ait 7/5260 Sayılı Yazılı Soru Önergesine İlişkin Cevaplar: Bakanlığımız görev ve yetki alanına giren hususlar itibarıyla önergenize ilişkin cevaplarımıza aşağıda yer verilmiştir:

1-2) Bakanlığımız, esnaf ve sanatkârları destekleme, esnaf ve sanatkârların sorunlarını tespit etme, çözüm önerileri geliştirme ve ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunma görevlerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda söz konusu önergede yer alan hususlar Bakanlığımız görev alanı çerçevesinde bulunmamakla birlikte, konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM

GENEL